Hiển thị tất cả 7 kết quả

Số lượng: 2

Lương: 215.000 yên/tháng

Thi tuyển: 05/08/2022

Số lượng: 10

Lương: 180.000 Yên/tháng

Thi tuyển: 15/08/2022

Số lượng: 5

Lương: 192.000 yên/tháng

Thi tuyển: 10/08/2022

Số lượng: Nam

Lương: 30 – 38 triệu đồng

Thi tuyển: 25/08/2022

Số lượng: 30

Lương: 30 – 38 triệu đồng

Thi tuyển: 30/08/2022

Số lượng: Nam, nữ

Lương: 30 – 38 triệu đồng

Thi tuyển: 30/08/2022

Số lượng: Nam, nữ

Lương: 30 – 38 triệu đồng

Thi tuyển: 30/08/2022