GIỚI THIỆU CHUNG

Công Ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Đông Du C&C (MANPOWER DONG DU C&C) được thành lập ngày 06/04/2021 và được Bộ LĐTB&XH cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 13/LĐTBXH-GP cấp ngày 16/06/2022.Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực Đông Du C&C có trụ sở chính đặt tại Quận Long Biên, Hà Nội và trung tâm đào tạo cách đó 500 mét.Với kinh nghiệm của Ban lãnh đạo, sự năng động, nhiệt huyết của cán bộ nhân viên công ty Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực Đông Du C&C luôn nỗ lực, tận tâm, đồng lòng để phấn đấu đưa Đông Du C&C trở thành Công ty phái cử lớn, mang đến các đơn hàng chất lượng, góp phần nâng cao thu nhập, nâng cao nhận thức cho người lao động có mong muốn làm việc ở nước ngoài.