Hiển thị tất cả 3 kết quả

Số lượng: 2

Lương: 215.000 yên/tháng

Thi tuyển: 05/08/2022

Số lượng: 10

Lương: 180.000 Yên/tháng

Thi tuyển: 15/08/2022

Số lượng: 5

Lương: 192.000 yên/tháng

Thi tuyển: 10/08/2022