Ngày đầu tiên nhập cảnh của Thực tập sinh gia đình Đông Du.

Ngày đầu tiên nhập cảnh của Thực tập sinh gia đình Đông Du.Các bạn yên tâm khi chọn Đông Du C&C , chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng các bạn trong suốt thời gian học ở Việt Nam cũng như 3 năm làm việc và học tập tại Nhật Bản.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *