Ra mắt nhân sự mới thuộc phòng đào tạo và phòng đối ngoại của công ty

     Khi tham gia vào một công ty hay tổ chức nào đó, chắc chắn chúng ta sẽ phải tham gia vào các cuộc họp, họp lớn, họp nhỏ, họp nội bộ, họp toàn công ty…

Ra mắt nhân sự mới

     Để bắt đầu một tuần làm việc, việc họp đầu tuần luôn là điều cần thiết. Tại Đông Du C&C, cuộc họp sẽ diễn ra vào thứ 2 hàng tuần. Cuộc họp sẽ thảo luận về những công việc đã xảy ra vào tuần trước và cũng sẽ phổ biến về kế hoạch cho tuần này. Đồng thời, công ty cũng sẽ ra mắt những thành viên mới.

     Hôm nay, công ty cũng đã chào đón thêm 4 thành viên mới thuộc phòng đào tạo và phòng đối ngoại của công ty. Cuộc họp diễn ra rất vui vẻ. Các thành viên mới lần lượt giới thiệu về bản thân và làm quen giữa các thành viên với nhau.

Ra mắt nhân sự mới

Ra mắt nhân sự mới

Ra mắt nhân sự mới

Ra mắt nhân sự mới

     Điều quan trọng nhất là các cuộc họp này đều được tổ chức mỗi tuần, cho dù hôm đó giám đốc có vắng mặt đi công tác đi nữa thì sẽ có người khác chủ trì.

     Người Nhật họ theo phương châm Đúng – Đủ – Đều, cái Đều là cái cần kỷ luật rất lớn mới có thể duy trì được.

     Mỗi buổi họp là một ấn tượng khác nhau: niềm vui có, phút nghĩ lại mình có,.. Hòa vào đó là sự nỗ lực của từng cá nhân, đang từng ngày cố gắng, nỗ lực để phát triển bản thân và công ty ngày một vững mạnh.

     Đó chính là nền tảng cơ bản hàng đầu trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, mọi người làm việc gắn kết với nhau hơn.

      Xem thêm: Tầm quan trọng của việc học tiếng Nhật khi đi xuất khẩu lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *