Ký kết hợp tác chiến của giữa Đông Du C&C ngày 18/10/2023.

Ký kết hợp tác chiến của giữa Đông Du C&C ngày 18/10/2023.

Sáng nay tại trụ sở Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Công đoàn tỉnh Bình Định trực thuộc Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam đã diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Đông Du C&C và Trung tâm về việc cung ứng nguồn nhân lực đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó hai bên sẽ phối hợp công tác tuyên truyền và tuyển dụng các chương trình làm việc tại Nhật Bản của Đông Du C&C tại các địa phương trên địa bàn Tỉnh Bình Định.

Chúc cho sự hợp tác giữa Đông Du C&C và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Công đoàn tỉnh Bình Định luôn phát triển và thành công.

Tìm hiểu về Xuất khẩu lao động năm 2022 về chi phí, điều kiện và mức lương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *